Senast uppdaterad

Lyft ditt företag med Net Promoter Score

Att driva ett företag innebär mycket beslutsfattande på daglig basis, vissa beslut är stora och andra små. Ett beslut som varje framgångsrikt småföretag tar varje dag är att erbjuda utmärkt kundservice, men vet ni hur bra det faktiskt går? Med Net Promoter Score kan ni mäta, utvärdera och förbättra kundnöjdhet på ett enkelt och kraftfullt sätt.

Net Promoter Score utgår från frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vårt företag till en vän eller kollega?”. Genom denna enkla fråga får ni ett pålitligt mått på hur nöjda era kunder är och hur väl ni når ut i deras umgängeskrets. Poängen delas in i en skala mellan 0-10, där 9-10 är era bästa kunder, 7-8 är neutrala kunder och 0-6 är varierande grad av missnöjda till måttligt nöjda kunder.

Själva Net Promoter Score räknas ut genom att ta andelen Promoters (som betygsatt 9-10) och dra av andelen Detractors (som betygsatt 0-6). Resultatet blir en poäng mellan -100 till 100. Att ligga på plus är bra, och att ha en Net Promoter Score över 50 är riktigt bra.

Net Promoter Score

Hur kan ditt företag använda Net Promoter Score?

Net Promoter Score ger ditt företag ett enkelt mått för hur det går i kundkontakten. Större, mer komplexa undersökningar med öppna frågor kan visserligen ge utförligare information men kan vara svårtolkade i jämförelse. Med Net Promoter Score får du ett jämförbart mått över tid, där du ser hur det utvecklas och lätt kan presentera för resten av företaget.

Kom ihåg att Net Promoter Score också visar hur sannolikt det är att dina kunder pratar väl om ditt företag till andra. Därför sammanfaller värdet också väl med företagets tillväxt.

Mät Net Promoter Score med Recensionshanteraren

Net Promoter Score är en grundpelare i Recensionshanteraren. Du samlar in din Net Promoter Score och feedback i första skedet och på samma gång skaffar du omdömen att visa upp på din egen sajt och recensioner på externa sajter som Google och Facebook. Vi ser att företag med hög Net Promoter Score också får fler onlinerecensioner och omdömen, som stärker ditt företag i konkurrensen. Testa själv med öppet köp i 30 dagar!

Dela denna artikel

Fler artiklar